Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

INFORMASJONSMØTE MED SKATT NORD

Av Arve Berntzen 
01.11.2010
 
Loppa næringsforening inviterer alle bedrifter i kommunen til informasjonsmøte med Skatt Nord tirsdag 23. november.
-
En av målene for Loppa næringsforening er å starte med lunsj-/informasjonsmøter for bedriftene i kommunen. Og vi har vært så heldige å få besøk av Skatt Nord på tirsdag 23. november. De ønsker å informere næringsdrivende og evt. andre i kommunen om aktuelle skatteemner. De har foreslått følgende emner:
 
* Virksomhetsbegrepet
* Sentrale bestemmelser i bokføringsloven
* Elektronisk innlevering i Altinn
* Firmabilbeskatning
 
Dette er kun forslag. Dersom det er noen som ønsker å få tatt opp andre emner kan dere kontakte næringsforeninga på e-postadresse post@lnf.no eller ringe Arve Berntzen på tlf. 95 28 53 20.
 
Møtet vil starte med lunsj kl. 11.00. Etterpå vil Skatt Nord informere, og vi regner med å kunne avslutte ca. kl. 15.00 - 15.30. Det er ingen påmeldingsavgift, men lunsjen må betales av den enkelte selv. Vi kommer tilbake til møtested litt senere.
 
Vi oppfordrer bedrifter som fører eget regnskap om å ta med den/de ansatte som gjør denne jobben. Disse vil sannsynligvis ha stor nytte av denne informasjonen.
 
Påmelding skjer til post@lnf.no eller tlf. 95 28 53 20 (Arve Berntzen) innen mandag 15. november.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord