Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

ÅRSMØTE I LOPPA NÆRINGSFORENING

Av Arve Berntzen 
08.04.2015
 
Årsmøtet avholdes på møterommet i Njordveien 26 tirsdag 21.april.
-
Årsmøtet blir avholdt på møterommet i Njordveien 26 (kafeen til Maria) tirsdag 21. april 2015 kl. 17.00.
 
Innkallingen til årsmøtet er sendt ut på e-post til bedriftene onsdag 08.04.14. Du finner også innkallingen i dette dokumentet.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord