Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

BARENTSHAVKONFERANSEN 2014

Av Arve Berntzen 
13.03.2014
 
Gratis og åpne workshop ifb. med Barentshavkonferansen, 31.03. - 02.04.14
-
Barentshavkonferansen 2014 handler om petroleumsaktivitet i nord. Det er mulig å melde seg på flere gratis workshops i perioden 31.03. - 02.04.:
 

· 31. mars, kl. 12:00 - 15:00 Kompetanse

· 31. mars, kl. 12:00 - 15:00 Logistikk og transport se program

· 02. april, kl. 12:30 - 15:00 Industri – marine operasjoner se program

 

Kompetanse

Hvordan styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskningsmiljø for å oppnå mer utviklingsarbeid og anvendt forskning i nord?

Arena «Workshop: kompetanse» tar som mål å både belyse næringslivets muligheter innen tilrettelagte virkemidler, og forskningens rolle mot næringslivet. Det skal være en møteplass for leverandørbedrifter og forskningsmiljøet i Nord-Norge som retter seg til forskning på oljeteknologiselskapenes relevante lokale utfordringer med onshore- og offshoreoperasjon i Barentshavet.

 

Meld deg på!

 

Logistikk og Transport

Infrastruktur utvikling i nordområdene er og blir en viktig forutsetning for å lykkes med de til dels store utviklings- og utbyggingsprosjektene viktige bransjer kommer til å gjennomføre i Nord.

 

Transportetatene og Avinor har gjennom sine faglige innspill og forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) gitt Storting og Regjering et godt underlag og grunnlag for å kunne prosjektere, planlegge og realisere viktige infrastrukturtiltak i Nordområdene – som i resten av landet. Disse tiltakene som omfatter NTP-perioden 2014-2023 inneholder mange viktige prosjekter som skal bidra til næringsutvikling i regionen, og bidra til at viktige bransjer igjen kan realisere sine utviklings- og utbyggingsprosjekter for Norge og regionens utvikling.

 

Meld deg på!

 

Industri – Marine operasjoner

Ledende selskaper innen marine operasjoner presenterer muligheter for leveranser av tjenester og produkter i prosjektfasene av et petroleumsfelt.  Pro Barents og Petro Arctic sammen med Barentshavkonferansen arrangerer et verksted om marine operasjoner med besøk av nasjonale og lokale leverandører.

 

Meld deg på!

-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord