Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

INFORMASJONSMØTE OM INNSKUDDSPENSJON

Av Arve Berntzen 
10.03.2014
 
Sparebank1 Nord-Norge kommer til Øksfjord for å informere om endringer i pensjonsordningen.
-
I forbindelse med årsmøtet i Loppa næringsforening fredag 21.03.14 vil Sparebank1 Nord-Norge ha et informasjonsmøte der Magne Overvik skal snakke om ny "Lov om Innskuddspensjon", gjeldende fra 01.01.2014, som gir store muligheter for økt sparing og økt pensjon. I tillegg tar han for seg Behandlingsforsikring; å forsikre det mest verdifulle en bedrift har, MENNESKENE !!
 
Dette informasjonsmøtet begynner kl. 10.00 på Øksfjord samfunnshus. Sparebank1 Nord-Norge spanderer lunsj på deltakerne.
 
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord