Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

BEDRIFTSURS: DET GODE VERTSKAP

Av Arve Berntzen 
06.01.2014
 
Tirsdag 11. mars arrangerer Loppa næringsforening og Loppa kommune, i samarbeid med Vertskapet.no Innovasjon Norge, dagskurset "Det gode vertskap".
-
Gjennom Innovasjon Norge og Vertskapet.no arrangerer Loppa Næringsforening et dagskurs om «Det gode vertskap». Å være et godt vertskap handler blant annet om å kunne ta vare på kunden på en beste mulig måte. Om du mener din bedrift er en servicebedrift, ja da er du og dine ansatte i målgruppen.
 
Kurset blir finansiert gjennom Innovasjon Norge og Loppa kommune, derfor blir kursavgiften svært billig - muligens blir det gratis. Opplegget inkluderer en hel kursdag, kursmateriale og lunsj. 
 
Formell invitasjon til kurset vil sendes ut i uke 8.
 
For påmelding, ta kontakt med:
 
Arve Berntzen
Loppa næringsforening
Tlf: 95 28 53 20
E-post: post@lnf.no

 

Les mer om kurset i dette vedlegget. Du finner også informasjon på nettsiden vertskapet.no.

-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord