Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

TEMAMØTE OM BOLIGSITUASJONEN

Av Arve Berntzen 
29.04.2013
 
Loppa næringsforening arrangerer temamøte om situasjonen i utleiemarkedet for boliger i Loppa mandag 6. mai.
-
I forbindelse med årsmøtet i Loppa næringsforening mandag 6. mai 2013 arrangerer foreninga et temamøte om situasjonen på boligmarkedet for utleieboliger i Loppa.
 
Situasjonen i dag er at Loppa kommune er nesten enerådende på dette utleiemarkedet. Private aktører ser ingen lønnsomhet i å etablere seg i dette markedet, og privatpersoner bygger heller om sine mulige utleieenheter til eget bruk. Markedet for nye boliger i kommunen er også helt dødt, og har vært det i mange år.
 
Hva er årsakene til at det er blitt slik? Ønsker vi at dette skal være situasjonen i tiden framover? Hvis ikke, hva kan gjøres for å endre denne situasjonen?
 
Loppa næringsforening utfordrer politiske partier, næringslivet i Loppa og evt. andre til å komme på temamøtet og si sin mening om dette temaet, på Øksfjord samfunnshus mandag 6. mai 2013 kl. 09.00 - 11.00. Vi håper på en god og konstruktiv debatt!
 
Vel møtt!
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord