Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

ÅRSMØTE I LOPPA NÆRINGSFORENING

Av Arve Berntzen 
21.04.2013
 
Det innkalles til årsmøte i Loppa næringsforening mandag 6. mai kl. 12.00.
-

Årsmøtet i Loppa næringsforening avholdes på Øksfjord samfunnshus mandag 6. mai kl. 12.00. I forkant av årsmøtet vil det bli avholdt temamøte om boligsituasjonen i Loppa. Mer informasjon om dette møtet vil komme senere.

 

Næringsforeninga spanderer lunsj kl. 11.00 – 12.00. Av hensyn til matbestilling ber vi om tilbakemelding på deltakelse innen tirsdag 30. april kl. 15.00.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 29. april. Se selve innkallingen for mer informasjon.
 
Årsberetningen for 2012 er ferdig og kan leses her.

 

 

Med vennlig hilsen

 
Arve Berntzen

Styreleder

-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord