Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

KURS I ØKONOMISTYRING

Av Arve Berntzen 
03.10.2012
 
Ønsker du kurs i enkel økonomistyring? Omstillingsprogrammet sponser 1-dagskurs i Alta torsdag 11. oktober!
-
Torsdag 11. oktober i år arrangerer NHO Finnmark et dagskurs i økonomistyring på Rica Hotel Alta. Målgruppe er ledere og mellomledere i mindre bedrifter og andre som ønsker å få en bedre forståelse av tallene en blir presentert for eller trenger mer kunnskap for å ta gode avgjørelser i økonomiske spørsmål.
 
Kurset har som mål blant annet å:
  • Forstå sammenhengen mellom økonomistyring og de påvirkningsmuligheter ledere har for bedriftens økonomiske spørsmål
  • Kjenne inndelingen av kostnadene i hovedgruppe som bakgrunn for styring av ressursene innenfor ditt ansvarsområde
  • Kjenne til oppsetting av kalkyle for å vurdere lønnsomhetsbetraktninger for et produkt vurdert ut fra regnskapet
  • Få forståelse for budsjett som verktøy i økonomistyringen, og hvordan din bedrift arbeider med budsjettering og budsjettoppfølging
  • Forstå forskjellen på – og sammenhengen mellom regnskap og styringstall
  • Kunne forstå hovedtrekkene i et resultatregnskap og balanse i egen bedrift
  • Kurset tar ikke mål av seg til en innføring i alle sider av økonomistyring, og det vil ikke gis inngående kunnskap rundt forskjellige poster i årsregnskapet og balansen, skatteregler osv.
Kurset er praktisk rettet, og det legges stor vekt på eksempler og diskusjoner.
 
Omstillingsprogrammet dekker påmeldingsavgiften på kr. 1 700,- for de to første fra Loppabedrifter som melder seg på, så her er det om å gjøre å være først til mølla!
 
Her kan du lese innkallingen og kursprogrammet.
 
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord