Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR - HØRINGSUTTALELSE

Av Arve Berntzen 
20.03.2012
 
Næringsforeninga ønsker tilbakemelding fra næringslivet i Loppa på hvilke næringsmessige konsekvenser nedleggelse av skoler vil ha for bedriftene.
-
Levekårsutvalget har satt ned et utvalg som skal utrede framtidig skolestruktur i Loppa (sak 4/12, 24.01.12). I den forbindelse ønsker Loppa næringsforening å få tilbakemelding fra næringslivet, først og fremst i Vestre Loppa, på hvilke konsekvenser en evt. nedleggelse av skoler på Sandland og i Nuvsvåg vil ha for deres bedrift.
 
Vi synes det er viktig å få med disse argumentene til behandling av saka. Loppa næringsforening skal først og fremst være et talerør for sine medlemsbedrifter, men i denne saka ber vi om at alle bedrifter som kan bli berørt gir oss tilbakemelding. Det gir oss større grunnlag for å gi en uttalelse på vegne av næringslivet.
 
Vi ber derfor bedriftene om å gi tilbakemelding til oss på e-postadressen post@LNF.no innen utgangen av mars måned. Hvis noen ikke har mulighet til å sende e-post tar vi selvfølgelig også imot papirbrev.
 
 
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord