Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

MØTE ANG. KONTORLOKALER

Av Arve Berntzen 
17.03.2012
 
Næringsforeninga inviterer til møte ang. kontorfellesskap for bedrifter i Øksfjord. Bakgrunn er oppsigelse av leieavtaler på Småbedriftssenteret på kaia i Øksfjord.
-
Det som kalles Småbedriftssenteret på kaia i Øksfjord er planlagt revet. Bygget eies av Loppa kommune, og kommunestyret har vedtatt at leietakerne skal være ute av bygget innen 31.12.12. Flere bedrifter har eller har hatt kontorer i bygget, og disse ser seg nå om etter nye lokaler. Også andre kan være på utkikk etter nye lokaler. Samtidig er det fra næringsforeningens side ønskelig at det finnes mulighet for kontorlokaler i et kontorfellesskap for nyetableringer. Hovedtanken er at et kontorfellesskap gir praktiske og sosiale fordeler for både etablerte og nye næringsaktører i Øksfjord.

Loppa næringsforening ønsker derfor å ta initiativ til et møte med potensielle utleiere, aktuelle leietakere og Loppa kommune. Hovedmålsettingen med møtet er å forsøke å kartlegge hvilke behov og alternativer som finnes, og se på tidsperspektiv og hvilket nivå på innhold og priser som vil være realistisk.

Vi vil utfordre flere potensielle utleiere til å si noe om hva de tenker om kontorfellesskap, slik at vi får en god start på diskusjonen.

Møtet blir avholdt på Øksfjord samfunnshus fredag 23. mars kl. 09.00. Etter møtet blir det lunsj, før årsmøtet i Loppa næringsforening starter kl. 12.00. På grunn av maten vil vi gjerne vite hvem som kommer på møtet, så gi tilbakemelding på e-post eller på tlf. 95 28 53 20.

-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord