Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

JULELUNSJ MED LOPPA NÆRINGSFORENING!

Av Arve Berntzen 
01.12.2011
 
Fredag 9. desember arrangerer næringsforeninga julelunsj for næringslivet. Vi får også informasjon og diskusjon med Loppa kommune.
-
Fredag 9. desember arrangerer Loppa næringsforening julelunsj på Øksfjord Samfunnshus. Lunsjen starter kl. 11.15, og fortsetter med informasjon og diskusjon med Loppa kommune direkte etterpå og fram til ca. kl. 14.30. Næringsforeninga spanderer lunsj på alle deltakerne!
 
Alle næringsaktører i Loppa er hjertelig velkommen! Møtet er lagt til en fredag, slik at også de som holder til i Ytre Loppa kan reise fram og tilbake i rimelig tid på dagen.
 
Loppa kommune informerer og legger opp til diskusjon om følgende emner:
  • Øksfjord Strandpark
  • Omstillingsprogrammet
  • Boligbygging/boligforvaltning
  • Evt. annet
I tillegg vil Barents Nord v/Arne Kr. Vestre informere litt om nytt forslag til fergestruktur/kommunikasjon i Loppa.
 
Vi ber om at dere setter av denne datoen, og at dere gjerne informerer andre næringsaktører i kommunen om dette oppleggetog oppfordrer de til å delta.
 
Påmelding skjer til e-postadressen post@lnf.no eller til tlf. 95 28 53 20 innen onsdag 7. desember.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord