Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

INFORMASJONSMØTET 30. MAI: BEDRIFTSHELSETJENESTE

Av Arve Berntzen 
24.05.2011
 
Informasjonsmøtet mandag 30. mai vil ha bedriftshelsetjeneste som tema.
-
Det har vært signalisert ønske om at næringsforeninga setter bedriftshelsetjeneste på dagsorden. Det er nok en del usikkerhet både om hvem som omfattes av forskriftene om bedriftshelsetjeneste, hva dette innebærer og hvordan bedriftene skal forholde seg.
 
I og med at informasjonsmøtet med Loppa kommune 30. mai måtte utsettes, og Loppa næringsforening likevel skal ha årsmøte kl. 14.00 denne dagen, har vi gjort avtale med Finnmark bedriftshelsetjeneste om å komme til oss og fortelle litt om dette temaet. De har satt opp følgende punkter de ønsker å informere om:
 
* HMS i et lønnsomhetsperspektiv – Hvorfor jobbe med HMS?
* Hva sier lover og forskrifter om tilknytning til bedriftshelsetjeneste – hvem er pålagt dette?
* Krav til godkjenning av bedriftshelsetjeneste
* Presentasjon av Finnmark bedriftshelse AS (Fibas) – din samarbeidspartner innen HMS (herunder tilknytningsavtale, ulike tjenester/bistand, rådgiver, kostnader, m.m)
 
Informasjonsmøtet starter som planlagt med lunsj kl. 11.00, og vi går over til informasjon om bedriftshelsetjeneste ca. kl. 11.45.
 
Kl. 14.00 blir det årsmøte i næringsforeninga, som tidligere informert om.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord