Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

INFORMASJONSMØTE - ENDRING

Av Arve Berntzen 
20.05.2011
 
Informasjonsmøtet med Loppa kommune må dessverre utsettes pga. sykdom. Men vi arbeider med et annet tema denne dagen!
-
På grunn av sykdom i omstillingsadministrasjonen må dessverre informasjonsmøtet med Loppa kommune utsettes til en senere anledning. Men vi arbeider med å få til et annet tema denne dagen, og har vært i kontakt med Finnmark bedriftshelsetjeneste for å prøve å få de utover til et informasjonsmøte. I og med at vi skal ha årsmøte samme dag vil det være gunstig å kombinere dette med annen nyttig informasjon for våre bedrifter.
 
Det kom nye krav til bedriftshelsetjeneste fra 01.01.2010, og det kan kanskje være nyttig å få vite mer om dette, hva tjenesten innebærer og hvilke bedrifter som omfattes. Loppa kommune har valgt Finnmark bedriftshelsetjeneste, og sånn sett er det naturlig at det er de som kommer og informerer. Men vi skal være oppmerksom på at det også finnes andre godkjente aktører i Finnmark, se listen over disse her
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått endelig avklaring.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord