Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

Av Arve Berntzen 
16.05.2011
 
Årsmøtet i Loppa næringsforening blir avholdt mandag 30. mai kl. 14.00.
-
Innkallingen er sendt pr. e-post til alle bedrifter med kjent e-postadresse i Loppa kommune. Årsmøtet er, antakeligvis for siste gang, åpent for alle bedrifter i kommunen, også de som ikke har tegnet medlemskap.
 
Vær oppmerksom på at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 25. mai. Slike saker sendes til post@lnf.no eller til vår postadresse, se nederst på nettsiden.
 
Her er innkallingen:
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOPPA NÆRINGSFORENING

 

Det innkalles herved til årsmøte i Loppa næringsforening. Møtet blir avholdt på Øksfjord Samfunnshus mandag 30. mai kl. 14.00 (etter informasjonsmøtet med Loppa kommune).

 

Saker til behandling:

 

1.    Godkjenning av sakliste

2.    Valg av møteleder og referent.

3.    Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

4.    Styrets årsmelding

5.    Revidert regnskap

6.    Valg av styre

7.    Valg av regnskapsfører og revisor

8.    Behandling av innkomne forslag

 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag 25. mai.

 

 

Øksfjord, 16. mai 2011

 

Arve Berntzen

Styreleder

-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord