Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

FIBERUTBYGGING I ØKSFJORD

Av Arve Berntzen 
13.05.2011
 
Alta kraftlag har gjort prinsippvedtak om utbygging av fibernett i Øksfjord.
-
Etter at blant annet Loppa næringsforening gjorde henvendelse til Alta kraftlag angående utbygging av fibernett i Øksfjord, har kraftlaget nå gjort prinsippvedtak om slik utbygging.
 
Det blir satt i gang detaljprosjektering av utbyggingen, men gjennomføring av prosjektet er avhengig av antallet kunder.
 
Hele svaret fra Alta kraftlag til LNF kan leses her.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord