Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

HVILKE AKTIVITETER ØNSKES?

Av Arve Berntzen 
14.12.2010
 
Næringsforeninga har nå fått det formelle på plass, med innmelding i offentlige registre, egen bankkonto og registrerte medlemmer. Spørsmålet nå er hvilke aktiviteter som ønskes i 2011.
-
Vi har brukt siste del av 2010 til å få alt det formelle på plass og få sendt ut medlemskontingenter. Vi planla også et informasjonsmøte med Skatt Nord i november, men dette ble dessverre avlyst i siste liten pga. dårlig vær som hindret foreleserne i å komme.
 
Det vi har av konkrete planer for 2011 er å fortsette med lunsj-/informasjonsmøter. Vi ser for oss 5-6 slike i 2011, og trenger innspill på hvilke emner som ønskes tatt opp. En av disse møtene vil forhåpentligvis være det som ble avlyst i november.
 
Når det gjelder andre aktiviteter ønsker vi engasjement og innspill fra det lokale næringslivet. Hva skal Loppa næringsforening bidra med? Selv om vi har vært "i drift" siden januar 2008 er det først nå at vi er blitt en selvstendig medlemsorganisasjon, og vi må finne vår plass og vår nytteverdi. I motsatt fall er vi ikke til noen nytte, og har da heller ikke livets rett. Og å finne nytteverdien er ikke et ansvar for styret alene, det er noe alle må bidra til.
 
Da vil jeg ønske alle næringsdrivende i Loppa ei riktig god jul og et godt nytt år.
 
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord