Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 

VI ER I GANG!

Av Arve Berntzen 
18.10.2010
 
Loppa næringsforening er nå i gang med å samle medlemsbedrifter. Informasjon om foreningen og innbetalingsblankett for medlemskontingent sendes ut i begynnelsen av november 2010.
-
Fra og med høsten 2010 er det innført medlemskontingent for medlemskap i Loppa næringsforening. Vedtak om dette ble gjort på årsmøte sommeren 2010.
 
Alle bedrifter som er registrert med tilhold i Loppa kommune vil bli tilskrevet og forespurt om medlemskap. Dersom det finnes bedrifter som ikke har mottatt denne informasjonen innen midten av november må de ta kontakt med oss, så skal vi sørge for å ordne opp i dette.
-

 

 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord