Finnmark Miljøvarme as, toppbilde
 
  Startsiden
  Om oss
  Medlemsbedrifter
  Vedtekter
  Styre-/årsmøter
  Aktiviteter
 
  Bli medlem
 
  Lenker
  Kontakt oss
 
  Nyhetsarkiv
 
 
 
 

 
 
INFORMASJON OM OSS
Loppa næringsforening ble stiftet på møte 22.01.2008. Det har også tidligere vært forsøkt å få startet næringsforening, men etter kort tid har interessen dalt og foreningen blitt lagt ned. I forbindelse med at Loppa ble omstillingskommune ble arbeidet tatt opp igjen, og vi håper nå på en stabil drift av foreningen i overskuelig framtid.
 
Foreningens hovedformål er å arbeide for en positiv næringsutvikling i Loppa kommune og å "beholde og øke verdiskapning og sysselsetting i bedrifter i kommunen" (hentet fra foreningens vedtekter). Forhåpentligvis kan foreningen være et talerør for næringslivet i aktuelle saker, og bidra med informasjon og aktiviteter som kan komme bedriftene til gode.
 
Alle interesserte bedrifter kan bli medlem i Loppa næringsforening. Informasjon om medlemsregistrering og kontingentinnbetaling sendes ut hvert år til alle bedrifter som er registrert i Loppa kommune. Dersom det finnes bedrifter som ikke har fått dette tilsendt er det bare å ta kontakt, så skal vi sørge for utsending.
 
 
Styret for 2014 består av:
 
Steinar Halvorsen, leder (post@sandlandbrygge.com)
Arve Berntzen, medlem (arve@datamann.no)
Kai Edgar Flåten, medlem (post@flaaten.no
Jorid B. Martinsen, medlem/kasserer (jorid@loppalegeskyss.no)
 
Varamedlemmer:
 
Mats Martinsen
Linda R. Martinsen
Harald Olafson
 

 

 

   Tlf: 95 28 53 20      Adr: Njordveien 22, 9550 Øksfjord       E-post: post@lnf.no       


Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord